Kunckle

一个堆FR的小号

呜呼噫嘻,吾知之已,天下之士莫不皆喜新厌旧者乎?
然本其故意,莫不皆信誓旦旦而言曰守信
人之心也莫测,吾之心也戚戚
悲哉,悲哉!


评论

热度(3)